PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA,
ÎN PERIOADA 2014 – 2020

COD SMIS 2014+ 152415

BENEFICIAR: COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

Prezentarea proiectului

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020, cod SMIS 2014+ 152415

Obiectivul general al „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Dâmbovița, în perioada 2014-2020″ constă în continuarea dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița, prin creșterea nivelului de colectare și de epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, în scopul îndeplinirii cerințelor acquis-ului de mediu al Uniunii Europene și a angajamentelor asumate de țara noastră în sectorul de mediu.

Principalele investiții în sectorul de alimentare cu apă sunt:

MAI MULTE INFORMAȚII

Despre finanțare

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020 a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020, în acord cu Cadrul Strategic Comun și în Documentul de Poziție al serviciilor Comisiei Europene.

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020 este al doilea program ca mărime din Uniunea Europeană, cel mai complex din România din perioada de programare curentă, cu o alocare de aproximativ 12 miliarde de euro pentru sectoarele de transport, mediu și energie.

MAI MULTE INFORMAȚII