CONTRACTE DE SERVICII

DB-CS-01Asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor din cadrul „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020”
DB-CS-02Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020” (componenta „Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor”)
DB-CS-03Servicii de audit al Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020

DB-CS-03 Servicii de audit al Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 1.596.308, 54 lei fără TVA

Contractul este neatribuit

DB-CS-02 Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020” (componenta „Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor”)

DB-CS-02 Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020” a fost semnat la data de 10.05.2018, ” cu Asocierea S.C. Fichtner Environment S.R.L. (lider de Asociere) – Fichtner Water&Transportation GMBH (asociat) – Romanian Soft Company S.R.L. (asociat).

Serviciile care au făcut obiectul contractului au fost structurate pe 4 activități:

 • Activitatea 1: Sprijin pentru elaborarea Aplicației de finanțare și a tuturor documentelor suport;
 • Activitatea 2: Elaborarea documentelor de atribuire pentru contractele de lucrări, servicii și furnizare echipamente, inclusiv elaborarea proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție, verificarea de către verificatori atestați, elaborarea documentațiilor pentru obținerea tuturor avizelor și a documentațiilor pentru obținerea Autorizației de construire, precum și sprijin pe parcursul procesului de achiziție;
 • Activitatea 3: Organizarea a două seminarii de prezentare a Studiului de Fezabilitate, respectiv a Documentațiilor de Atribuire (workshop-uri);
 • Activitatea 4: Asistență Tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, conform Legii 10/1995.

Valoarea contractului: 26.757.817,55 lei+TVA.

Urmare derulării acestui contract, la data de 30.09.2021 a fost semnat contractul de finanțare nr. 625 cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru implementarea Proiectului intitulat: ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020”, contractul având o valoare de de 2.225.573.245,96 lei inclusiv TVA (449.874.319 euro). Mai multe detalii găsiți aici:

DB-CS-01 Asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor din cadrul „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020”

Contractul de servicii DB-CS-01 Asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor nr.2581/20047 a fost semnat la data de 05.07.2023, cu Asocierea formată între EPMC Consulting SRL – lider al Asocierii și Clean Aqua Proiect SRL- Asociat, în calitate de Consultant.

Durata contractului de servicii este de 60 de luni, începând cu data prevăzută în Ordinul de începere al serviciilor emis de Entitatea Contractantă, respectiv începând cu 03.08.2023.

 

În cadrul serviciilor de Asistență Tehnică, Consultantul va sprijini beneficiarul COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A. la desfășurarea următoarelor activități:

Grupul de activități A - Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului:

 • 1 Suport specializat pentru UIP
 • 2 Evaluarea și actualizarea sistemului GIS pentru sistemele de apă si apă uzată
 • 3 Evaluarea și actualizarea sistemului de modelare hidraulică
 • 4 Evaluarea și dezvoltarea sistemului de management al detectării pierderilor de apă din rețelele de distribuție și de reducere a infiltrațiilor în rețelele de canalizare
 • 5 Actualizarea Strategiei și a Planului de actiune privind managementul apelor uzate industriale
 • 6 Actualizarea Strategiei și a Planului de acțiune privind managementul nămolurilor și reziduurilor din stațiile de epurare și de tratare
 • 7 Actualizarea Master Plan-ului revizuit
 • 8 Pregatirea și implementarea campaniei de publicitate și promovare a Proiectului.

Grupul de activitati B - Supervizarea contractelor de lucrări:

 • 1 Activități în faza pre-construcție
 • 2 Activități în perioada de mobilizare a Antreprenorilor de lucrări
 • 3 Activități în faza de execuție
 • 4 Activități în faza de receptie la terminarea lucrărilor
 • 5 Activități în perioada de garanție
 • 6 Activități la finalizarea contractelor de lucrări.