FORMULAR CONTACT

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE – DÂMBOVIȚA S.A.

UNITATEA DE IMPLEMENTARE (UIP)

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA,
ÎN PERIOADA 2014-2020