DESPRE CONTRACT

În data de 30.09.2021 Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița a semnat cu cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene contractul de finanțare nr. 625 pentru implementarea ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020”, contract având o valoare de de 2.225.573.245,96 lei inclusiv TVA, din care, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene este de 1.497.605.582,85 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 68 de luni, până la data de 31 decembrie 2023, cu posibilitate de prelungire prin etapizare.

Contractul de finanțare a proiectului COD SMIS 2014+ ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020” se realizează prin urmăroarele contracte de lucrări, de furnizare și de servicii:

 • CONTRACTE DE LUCRĂRI 

       CONTRACTE DE TIP PROIECTARE ȘI EXECUŢIE 

 1. DB-CL-01 Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru Târgoviște, Aninoasa, Șotânga, Vulcana Băi, Dragomirești, Tătărani, Văcărești, Perșinari
 2. DB-CL-02 Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru Titu, Contești, Răcari, Lungulețu, Potlogi, Odobești, Ciocănești, Slobozia Moară,  Produlești
 3. DB-CL-03 Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru Hulubești, Gura Foii, Dragodana, Mogosani, Mătăsaru, Crângurile, Petrești, Morteni, Vișina, Ludești
 4. DB-CL-04 Surse de apă, stații de tratare, rezervoare, stații de pompare, aducțiuni pentru Butimanu, Niculești, Dobra, Bucșani, Băleni, Finta
 5. DB-CL-05 Surse de apă, stații de tratare, rezervoare, stații pompare, aducțiuni pentru Pucioasa, Fieni, Buciumeni, Moroeni, Pietroșița, Glodeni, Malu cu Flori
 6. DB-CL-06 Extindere si realizare stații de epurare în Fieni, Răcari, Nucet, Băleni, Mătăsaru, Corbii Mari, Morteni, Vișina, Potlogi, Târgoviște, Găești, Titu
 7. DB-CL-07 Realizare stație de tratare Valea Lungă

 

       CONTRACTE DE TIP EXECUŢIE LUCRĂRI 

 1. DB-CL-08 Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Târgoviște, Aninoasa, Șotânga, Ulmi
 2. DB-CL-09 Reabilitarea si extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Pucioasa, Fieni, Moroeni, Pietroșița, Buciumeni
 3. DB-CL-10 Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Răzvad, Gura Ocniței, Ocnița și Glodeni
 4. DB-CL-11 Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Moreni, Iedera, Valea Lungă
 5. DB-CL-12 Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Vulcana Bai, Vulcana Pandele si Brănești
 6. DB-CL-13 Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Dragomirești, Mănești, Tătărani
 7. DB-CL-14 Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în  Nucet, Perșinari, Văcărești, Lucieni și Ludești
 8. DB-CL-15 Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în  Hulubești, Potlogi, Odobești, Corbii Mari, Dragodana, Gura Foii, Cobia, Mogosani
 9. DB-CL-16 Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apa si canalizare în Răcari, Lungulețu, Produlești, Braniștea, Conțești
 10. DB-CL-17 Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în  Vișina, Morteni, Petrești, Malu cu Flori
 11. DB-CL-18 Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în  Băleni, Bucșani, Finta
 12. DB-CL-19 Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă în Butimanu, Niculești, Ciocănești

 

 • CONTRACTE DE FURNIZARE 
 1. DB-CF-01 Furnizare și montaj instalații de compensare automată a energiei reactive
 2. DB-CF-02 LOT 1 Furnizare utilaje și echipamente operaționale
 3. DB-CF-02 LOT 2 Furnizare utilaje și echipamente operaționale
 4. DB-CF-03 Furnizare echipamente contoare apă
 5. DB-CF-04 Achiziție și implementare echipamente și software sistem informatic integrat GIS/SCADA/Control Managerial

  

 • CONTRACTE DE SERVICII
 1. DB-CS-01 Asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor din cadrul „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020”
 2. DB-CS-02 Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020” (componentă „Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor”
 3. DB-CS-03 Servicii de audit al Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020