DESPRE PROIECT

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița,
în perioada 2014-2020

COD SMIS 2014+ 152415

 

OBIECTIVUL GENERAL alProiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Dâmbovița, în perioada 2014-2020″ constă în continuarea dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița, prin creșterea nivelului de colectare și de epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, în scopul îndeplinirii cerințelor acquis-ului de mediu al Uniunii Europene și a angajamentelor asumate de țara noastră în sectorul de mediu.

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 

Principalele investiții în sectorul de alimentare cu apă sunt :

300,5 km

Rețea de distribuție apă potabilă (nouă)

59,9 km

Rețea de distribuție apă potabilă reabilitată

198 km

Extinderea și reabilitarea conductelor de aducțiune

8 buc.

Construirea de stații de tratare

11 buc.

Reabilitare rezervoare de înmagazinare

17 buc.

Construirea de rezervoare de înmagazinare apă potabilă

Principalele investiții în sectorul epurării apelor uzate sunt :

448 km

Înființare și extindere rețea de canalizare

133 km

Conductă colector transfer / refulare sub presiune

2 buc

Stații noi de epurare

7 buc.

Extinderi stații de epurare

REZULTATELE așteptate în urma implementării proiectului: 

 

Prin proiect, se vor realiza indicatorii POIM: CO18 (distribuția apei: populație care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă) = 121.992 locuitori și CO19 (epurarea apelor uzate: populație care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate) = 119.886 locuitori echivalenți.

 

Proiectul va contribui la conformarea cu directivele europene din sectorul apă, astfel: 

 

  •   Apă: Înainte de proiect, numărul total al locuitorilor din aria proiectului este de 310.597 loc., din care: 71% (220.106 loc.) sunt conectați la servicii apă, iar 55% din total (respectiv 169.847 loc.) beneficiază de apă de calitate, conform Directivei 98/83/CE. După implementarea proiectului, se va atinge o rată de conectare de 94% (291.840 loc.), iar calitatea apei furnizate va fi conformă cu Directiva 98/83/CE.
  •  Apă uzată: Înainte de proiect, numărul locuitorilor echivalenți din aria proiectului este de 300.476 l.e., iar nivelul de conectare la servicii de canalizare și epurare este de 56% (168.428 l.e.), serviciile fiind conforme cu Directiva 91/271/CEE. După implementarea proiectului, nivelul de conectare la servicii de canalizare și epurare conforme cu Directiva 91/271/CEE va ajunge la 96% (288.368 l.e.)

 

DATA DE ÎNCEPERE:

10.05.2018 (acoperă și perioda scrierii aplicației de finanțare)

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:

68 de luni, cu posibilitate de prelungire după 31.12.2023

VALOAREA TOTALĂ:

2.225.573.245,96 lei inclusiv TVA

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE:

1.497.605.582,85 lei

CONTRIBUȚIA DE LA BUGETUL NAȚIONAL:

229.045.558,15 lei

CO-FINANȚAREA BENEFICIARULUI:

35.237.780,00 lei

 

Conform Studiului de Fezabilitate, prin proiect se vor realiza investiții de reabilitare, extindere și înființare rețele de alimentare cu apă și canalizare în următoarele UAT-uri: Târgoviște, Moreni, Fieni, Pucioasa, Răcari, Aninoasa, Băleni, Brănești, Braniștea, Buciumeni, Bucșani, Butimanu, Ciocănești, Cobia, Conțești, Corbii Mari, Dragodana, Dragomirești, Finta, Glodeni, Gura Foii, Gura Ocniței, Hulubești, Iedera, Lucieni, Ludești, Lungulețu, Malu cu Flori, Mănești, Mătăsaru, Mogoșani, Moroeni, Morteni, Niculești, Nucet, Ocnița, Odobești, Perșinari, Petrești, Pietroșița, Potlogi, Produlești, Răzvad, Șotânga, Tătărani, Ulmi, Văcărești, Valea Lungă, Vișina, Vulcana Băi, Vulcana-Pandele și Consiliul Județean Dâmbovița (52 UAT-uri), la care se adaugă UAT-urile Găești, Titu, Slobozia Moară, Crângurile, Sălcioara, Valea Mare, Răscăeți, Doicești, Dobra în care se fac investiții complementare.