CONTRACTE DE LUCRĂRI

CONTRACTE DE TIP PROIECTARE ȘI EXECUȚIE

DB-CL-01
Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru Târgoviște, Aninoasa, Șotânga, Vulcana Băi, Dragomirești, Tătărani, Văcărești, Perșinari
DB-CL-02
Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații de pompare, aducțiuni pentru Titu, Conțești, Răcari, Lungulețu, Potlogi, Odobești, Ciocănești, Slobozia Moară, Produlești
DB-CL-03
Surse de apă, rezervoare, clorinare, statii pompare, aducțiuni pentru Hulubești, Dragodana, Gura Foii, Mogosani, Mătăsaru, Crângurile, Ludești, Petrești, Morteni și Vișina
DB-CL-04
Surse de apă, tratare, conducte de aducțiune pentru Butimanu, Niculești, Dobra, Bucșani, Băleni, Finta
DB-CL-05
Surse de apă, stații de tratare, rezervoare, stații de pompare, aducțiuni pentru Pucioasa, Buciumeni, Moroeni, Pietroșița, Glodeni, Malu cu Flori
DB-CL-06
Extindere și realizare stații de epurare în Fieni, Răcari, Nucet, Băleni, Mătăsaru, Corbii Mari, Finta, Morteni, Visina, Potlogi, Găesti, Titu
DB-CL-07
Realizare stație de deferizare-demanganizare Valea Lungă

CONTRACTE DE TIP EXECUȚIE LUCRĂRI

DB-CL-08Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Târgoviște, Aninoasa, Șotânga, Ulmi
DB-CL-09
Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Pucioasa, Fieni, Moroeni, Pietroșița, Buciumeni
DB-CL-10
Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Răzvad, Gura Ocniței, Ocnița și Glodeni
DB-CL-11
Înfiintare și extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în Moreni, ledera, Valea Lungă
DB-CL-12
Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Vulcana-Băi, Vulcana - Pandele și Brănești
DB-CL-13
Extinderea rețelelor cu apă și canalizare în Dragomirești, Mănești și Tătărani
DB-CL-14
Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Nucet, Perșinari, Văcărești, Lucieni și Ludești
DB-CL-15
Înființarea și extinderea  rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în  Hulubești, Potlogi, Odobești, Corbii Mari, Dragodana, Gura Foii, Cobia, Mogosani și Mătăsaru
DB-CL-16
Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Răcari, Lungulețu, Produlești, Braniștea, Conțești
DB-CL-17
Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Vișina, Morteni, Petrești, Malu cu Flori
DB-CL-18
Înființarea și extinderea reţelelor de alimentare cu apă și canalizare în Băleni, Bucșani, Finta
DB-CL-19
Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Butimanu, Niculești, Ciocănești

DB-CL-19 - Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Butimanu, Niculești, Ciocănești

Contractul execuție lucrări DB-CL-19 – Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Butimanu, Niculești, Ciocănești, semnat la data de 23.03.2023, are o valoare totală de 28.635.435,00 lei fără TVA.

 

Contractul prevede următoarele investiții:

 • extinderea rețelei de alimentare cu apă în comunele Butimanu și Niculești;
 • înființarea a 31,9 km de rețea de alimentare cu apă în comuna Ciocănești.

 

Mai multe detalii despre lucrări și contract aici:

DB-CL-18 - Înființarea si extinderea reţelelor de alimentare cu apă și canalizare în Băleni, Bucșani, Finta

Contractul de lucrări DB-CL-18 - Înființarea si extinderea reţelelor de alimentare cu apă și canalizare în Băleni, Bucșani, Finta, semnat la data de 17.08.2023, are o valoare de 94.833.538,76 lei fără TVA.

 

Contractul include următoarele investiții:

 • extinderea reţelei de distribuție a apei în comunele Băleni, Bucșani şi Finta;
 • extinderea reţelei de canalizare în comunele Băleni şi Bucșani;
 • realizarea unor staţii de pompare apă uzată şi conductele de refulare aferente în comunele Băleni Și Bucșani.

 

Mai multe detalii despre lucrări şi contract aici:

DB-CL-17 - Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Vișina, Morteni, Petrești, Malu cu Flori

Contractul de tip executie lucrări DB-CL-17 Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Vișina, Morteni, Petrești, Malu cu Flori a fost semnat la data de 20.12.2023 și are o valoare contractată de 63.043.205,07 lei fără TVA .

 

În cadrul contractului au fost definite următoarele sectoare:

-  Extindere rețea de alimentare cu apă (UAT Malu cu Flori);

-  Înființare rețea de canalizare (UAT Vișina);

-  Extindere rețea de canalizare (UAT Morteni);

-  Extindere rețea de canalizare (UAT Petrești).

 

Durata de execuție și punere în funcțiune a lucrărilor este de 25 luni. Perioada de garanție este de 36 luni. Contractul include:

 

 • Lucrări de constructie;
 • Furnizare și montaj utilaje si echipamente tehnologice;
 • Testare și punere în funcțiune;
 • Remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Garanție.

 

Mai multe detalii despre lucrări şi contract aici:

DB-CL-16 - Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Răcari, Lungulețu, Produlești, Braniștea, Conțești

Contractul execuție lucrări DB-CL-16 – Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Răcari, Lungulețu, Produlești, Braniștea, Conțești, semnat la data de 04.11.2022, are o valoare totală de 148.167.242,2 lei fără TVA.

 

Contractul include următoarele investiții:

 • sistem de alimentare cu apă: extindere și reabilitare;
 • sistem de canalizare menajeră: conducte de canalizare menajeră, conducte de refulare;
 • stații de pompare apă uzată.

 

Mai multe detalii despre lucrări și contract aici:

DB-CL-15 - Înființarea și extinderea  rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în  Hulubești, Potlogi, Odobești, Corbii Mari, Dragodana, Gura Foii, Cobia, Mogosani și Mătăsaru

Contractul de tip proiectare și execuție DB-CL-15 Înființarea și extinderea  rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în  Hulubești, Potlogi, Odobești, Corbii Mari, Dragodana, Gura Foii, Cobia, Mogosani și Mătăsaru a fost semnat la data de 12.09.2023, valoarea acestuia fiind 254.773.041, 54 lei fără TVA.

Contractul include proiectarea și execuția următoarelor lucrări:

 

 • Înființare/extindere rețea de alimentare cu apă - lungime totală de 119,262 km;
 • Înființare/extindere rețea de canalizare menajeră - lungime totală de 142,471 km;
 • Stații de pompare a apelor uzate - 123 buc.;
 • Conducte de refulare - 50,181 km;
 • Înființare colector de transport apă uzată menajeră – lungime 2,672 km;
 • Branșamente și racorduri.

 

Mai multe detalii privind execuția lucrărilor din contract:

DB-CL-14 - Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Nucet, Perșinari, Văcărești, Lucieni și Ludești

Contractul de tip executie lucrări DB-CL-14 Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Nucet, Persinari, Văcărești, Lucieni și Ludești are o valoare estimată de 88.049.454.31 lei fără TVA și cuprinde următoarele investiții:

 • Infiintare retea de alimentare cu apa;
 • Infiintare retea de canalizare menajera;
 • Statii de pompare apa uzata menajera;
 • Conducte de refulare apa uzata menajera.

 

Contractul este neatribuit.

DB-CL-13 - Extinderea rețelelor cu apă și canalizare în Dragomirești, Mănești și Tătărani

Contractul execuție lucrări DB-CL-13 – Extinderea rețelelor cu apă și canalizare în Dragomirești, Mănești și Tătărani, semnat la data de 15.12.2022, are o valoare totală de 125.141.552 lei fără TVA.

 

Contractul include următoarele:

 • reabilitarea rețelelor de distribuție Gheboieni;
 • rețele de canalizare Aglomerarea Dragomirești, Aglomerarea Mănești, Aglomerarea Tătărani, Aglomerarea Gheboieni.

 

Mai multe detalii despre lucrări și contract aici:

DB-CL-12 - Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Vulcana-Băi, Vulcana - Pandele și Brănești

Contractul de tip executie lucrări DB-CL-12 Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Vulcana Băi, Vulcana Pandele și Brănești a fost semnat la data de 20.12.2023 și are o valoare 78.955.210,17 lei fără TVA.

Contractul cuprinde următoarele investiții:

 • Extindere rețea de alimentare cu apă;
 • Înființare rețea de canalizare menajeră;
 • Stații de pompare apă uzată menajeră;
 • Conducte de refulare apă uzată menajeră.

 

Durata de execuție și punere în funcțiune a lucrărilor este de 19 luni. Perioada de garanție este de 36 luni. Contractul mai include:

 • Lucrări de constructie;
 • Furnizare și montaj utilaje și echipamente tehnologice;
 • Testare si punere în funcțiune;
 • Remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Garanție.

 

Mai multe detalii despre lucrări și contract aici:

DB-CL-11 - Înfiintare și extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în Moreni, ledera, Valea Lungă

Contractul de tip execuție DB-CL-11 Înfiintare și extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în Moreni, ledera, Valea Lungă are o valoare estimată de 80.551.113,00 lei fără TVA și cuprinde următoarele investiții:

 • Extindere rețea de distribuție a apei, incluzând branșamente;
 • Extindere rețea de canalizare, incluzând racorduri;
 • Reabilitare rețea de canalizare, incluzând racorduri;
 • Realizarea a 42 stații de pompare apă uzată și conductele de refulare aferente;

 

Contractul este neatribuit.

DB-CL-10 - Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Răzvad, Gura Ocniței, Ocnița și Glodeni

Contractul de lucrări DB-CL-10 Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Răzvad, Gura Ocniței, Ocnița și Glodeni, semnat la data de 05.10.2023,  are o valoare de 97.703.147,80 lei fără TVA și cuprinde execuția de lucrări în cele 4 comune din județul Dâmbovița:

 • înființare/extindere rețea de canalizare menajeră;
 • reabilitare rețea de canalizare menajeră;
 • efectuare racorduri; - stații de pompare apă uzată menajeră;
 • efectuare conducte de refulare.

 

Mai multe detalii despre lucrări și contract aici:

DB-CL-09 - Reabilitarea si extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Pucioasa, Fieni, Moroeni, Pietroșița, Buciumeni

Contractul de lucrări DB-CL-09 Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Pucioasa, Fieni, Moroeni, Pietroșița, Buciumeni, semnat la 21.09.2023, are o valoare de 150.987.788,99 lei fără TVA.

 

Contractul cuprinde execuția de lucrări în cele 5 unități administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița, respectiv:

 • înființare/extindere rețea de alimentare cu apă;
 • stații de pompare apă potabilă;
 • efectuare branșamente;
 • înființare/extindere rețea de canalizare menajeră;
 • reabilitare rețea de canalizare menajeră;
 • efectuare racorduri;
 • stații de pompare apă uzată menajeră ;
 • conducte de refulare.

 

Mai multe detalii despre lucrări și contract aici:

DB-CL-08 - Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Târgoviște, Aninoasa, Șotânga, Ulmi

Contractul de lucrări DB-CL-08 - Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Târgoviște, Aninoasa, Șotânga, Ulmi, semnat la data de 31.01.2023, are o valoare de 36.353.969,42 lei fără TVA.

 

Contractul de lucrări presupune:

 • extinderea rețelei de alimentare cu apă și a rețelei de canalizare în Municipiul Târgoviște;
 • extinderea rețelei de alimentare cu apă și a rețelei de canalizare în comuna Șotânga;
 • reabilitarea rețelei de alimentare cu apă în comuna Ulmi ;
 • extinderea rețelei de canalizare în comuna Ulmi;
 • extinderea rețelei de canalizare în comuna Aninoasa.

 

Mai multe detalii despre lucrări și contract aici:

DB-CL-07  - Realizare stație de deferizare-demanganizare Valea Lungă

Contractul de tip proiectare și executie DB-CL-07 Realizare stație de deferizare demanganizare Valea Lungă are o valoare estimată de 5.156.739,99 lei fără TVA și cuprinde următoarele investiții:

 

 • Realizare stație de deferizare-demanganizare in incinta gospodăriei de apă existente din localitatea Valea Lungă;
 • Lucrări conexe;
 • Amenajare drum de acces (aprox. 800 m).

 

Contractul este neatribuit.

DB-CL-06 - Extindere și realizare stații de epurare în Fieni, Răcari, Nucet, Băleni, Mătăsaru, Corbii Mari, Finta, Morteni, Visina, Potlogi, Găesti, Titu

Contractul de tip proiectare și execuție DB-CL-06 Extindere și realizare stații de epurare în Fieni, Răcari, Nucet, Băleni, Mătăsaru, Corbii Mari, Morteni, Vișina, Potlogi, Găești, Titu are o valoare estimată de 75.857.416,18 lei fără TVA.

 

Contractul include proiectarea și execuția următoarelor lucrări:

 • Realizare/extindere stații de epurare;
 • Extindere platforme stocare temporara nămol.

Contractul este neatribuit.

DB-CL-05 - Surse de apă, stații de tratare, rezervoare, stații de pompare, aducțiuni pentru Pucioasa, Buciumeni, Moroeni, Pietroșița, Glodeni, Malu cu Flori

Contractul de proiectare și execuție lucrări DB-CL-05 – Surse de apă, stații de tratare, rezervoare, stații de pompare, aducțiuni pentru Pucioasa, Buciumeni, Moroeni, Pietroșița, Glodeni, Malu cu Flori, semnat la data de 16.11.2022, are o valoare totală de 18.586.956,60 lei fără TVA.

 

Contractul prevede:

 • elaborarea documentației necesare obținerii autorizațiilor și avizelor necesare execuției;
 • lucrări de construcție;
 • furnizare și montaj utilaje și echipamente tehnologice;
 • testare și punere în funcțiune;
 • remedierea eventualelor defecțiuni apărute în perioada de garanție.

 

Mai multe detalii despre lucrări și contract aici:

DB-CL-04 - Surse de apă, tratare, conducte de aducțiune pentru Butimanu, Niculești, Dobra, Bucșani, Băleni, Finta

Contractul de tip proiectare și execuție DB-CL-04 Surse de apă, tratare, conducte de aducțiune pentru Butimanu, Niculești, Dobra, Bucșani, Băleni, Finta are o valoare estimată de 27.257.939,98 lei fără TVA.

 

Contractul include proiectarea și execuția următoarelor lucrări:

 • Extindere front de captare;
 • Conducte noi de aducțiune;
 • Reabilitare și extindere gospodarii de apă;
 • Extindere stație de tratare;
 • Reabilitare rezervor, clădire tehnologică, stație de pompare;
 • Lucrari conexe.

 

Contractul este neatribuit.

DB-CL-03 - Surse de apă, rezervoare, clorinare, statii pompare, aducțiuni pentru Hulubești, Dragodana, Gura Foii, Mogosani, Mătăsaru, Crângurile, Ludești, Petrești, Morteni și Vișina

Contractul de tip proiectare și execuție DB-CL-03  Surse de apa, rezervoare, clorinare, statii pompare, aductiuni pentru Hulubești, Dragodana, Gura Foii, Mogoșani, Mătăsaru, Crângurile, Ludești, Petrești, Morteni și Vișina are o valoare estimată de 68.808.591,13 lei fără TVA.

 

Contractul include proiectarea și execuția următoarelor lucrări:

 

 • Reabilitare front de captare;
 • Conducte noi de aductiune;
 • Reabilitare și extindere gospodării de apă;
 • Front de captare și gospodărie de apă;

 

Contractul este neatribuit.

DB-CL-02 - Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații de pompare, aducțiuni pentru Titu, Conțești, Răcari, Lungulețu, Potlogi, Odobești, Ciocănești, Slobozia Moară, Produlești

Contractul de proiectare și execuție lucrări DB-CL-02 – Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații de pompare, aducțiuni pentru Titu, Conțești, Răcari, Lungulețu, Potlogi, Odobești, Ciocănești, Slobozia Moară, Produlești, semnat la data de 07.07.2022, are o valoare totală de 39.824.677,31 lei fără TVA.

 

Contractul include proiectarea și execuția următoarelor lucrări:

 • reabilitarea și extinderea frontului de captare Braniștea (Titu);
 • reabilitarea frontului de captare Braniștea (Titu): 10 foraje;
 • extindere front de captare Braniștea (Titu): 5 foraje;
 • conductă de legătură între foraje noi.

 

Mai multe detalii despre lucrări și contract aici:

DB-CL-01 - Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru Târgoviște, Aninoasa, Șotânga, Vulcana Băi, Dragomirești, Tătărani, Văcărești, Perșinari

Contractul de proiectare și execuție lucrări DB-CL01 – Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru Târgoviște, Aninoasa, Șotânga, Vulcana Băi, Dragomirești, Tătărani, Văcărești, Perșinari, semnat la data de 15.02.2022, are o valoare totală de 26.751.721,97 lei fără TVA.

Contractul prevede următoarele activități și lucrări:

 • elaborarea Proiectului Tehnic;
 • elaborarea documentației necesare obținerii autorizațiilor și avizelor necesare execuției;
 • lucrări de construcție;
 • furnizarea și montajul utilajelor și echipamentelor tehnologice;
 • testarea și punerea în funcține;
 • remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Garanție.

Mai multe detalii despre lucrări și contract aici: